You need to upgrade your Flash Player

Homepage   l   Room type   l   Activities & Facilities   l   Meeting Room   l   Touring Package   l   Reservation   l   Contact us & Location Map
Language EN    l  Sound OFF

 

แพคเกจส่วนตัว ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3 วัน (เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน-ภูโคลน)


วันที่ 1 ( เชียงใหม่ – ปาย – ถ้ำลอด )
ออกเดินทางจากเชียงใหม่โดยรถตู้ เมื่อถึงอำเภอปาย แวะทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารท้องถิ่น หลังรับทานอาหารนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศ ของอำเภอปาย แวะร้านจำหน่ายของที่ระลึก ในอ.ปาย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.ปางมะผ้า เพื่อชม และล่องแพผ่านถ้ำลอด ถ้ำธรรมชาติที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจนถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทานอาหารเย็นและพักที่โรงแรมโกลเด้นปาย แอนด์ สวีทรีสอร์ท

วันที่ 2 ( ตลาดเช้า – ขี่ช้าง – ล่องเรือหางยาว – กระเหรี่ยงคอยาว – ภูโคลน )
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมตลาดในเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมปางช้างเพื่อประสบการณ์การขี่ช้างลุยป่า ตามด้วยการนั่งเรือหางยาว ลัดเลาะไปตามแม่น้ำปายเพื่อ ชมหมู่ บ้านปาดอง ที่พักอาศัยของชาวกะเหรี่ยงคอยาว ผู้นิยมการสวมห่วงทองเหลืองรอบคอ รับประทานอาหารกล่องที่หมู่บ้านปาดอง เดินทางต่อไปยังภูโคลน สปา แหล่งของโคลนเดือดธรรมชาติ ติดอันดับ 1 ใน3 แหล่ง โคลนคุณภาพระดับโลก ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด ช่วยทำการรักษาและบำรุงผิว ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการพอกผิวหน้าและผิวกายด้วยโคลนธรรมชาติ อาบน้ำแร่ร้อน หรือนวดแผนไทย และเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติ ภูโคลน ตามอัธยาศัยทานอาหารเย็นและพักที่โรงแรมโกลเด้นปาย แอนด์ สวีทรีสอร์ท

วันที่ 3 (วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดพระธาตุดอยกองมู เชียงใหม่)
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านไปเที่ยวชมวัดจองคำและวัดจองกลาง ซึ่งเป็นวัดที่ออกแบบและตกแต่งในแบบพม่า ตั้งอยู่ริมบึงในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อด้วยการชมวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา มองลงมาเห็นวิวทิวทัศน์อันตระการตา ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญท่านตามอัธยาศัย ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

แพคเกจนี้รวม
ราคา(ท่านละ) 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน
ต่อคน 8,750 บาท 6,950 บาท 5,450 บาท
  • การเดินทางไป-กลับโดยรถตู้
  • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 วัน
  • อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ
  • ไกด์ภาษาอังกฤษ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* หมายเหตุ รายการโปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาสอบถามรายละเอียดและสำรองล่วงหน้า โทร. 053 620653-5 แฟกซ์ 053 620417
 

 

 
  Homepage  l  Room type  l  Activities & Facilities  l  Meeting Room  l  Touring Package  l  Reservation  l  Contact us & Location Map  l  Language EN  l  Sound OFF

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้โดย โรงแรม โกลเด้นปาย แอนด์สวีท รีสอร์ท
ที่อยู่ 285 หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร.0 5362 0653-5 แฟกซ์ 0 5362 0417
โทรศัพท์: +66(0) 5362 0653-5, +66(0)5306 1114 , โทรสาร: 0 5362 0417 , เว็บไซต์: www.goldenpairesort.com , อีเมล์: goldenpaihtl@cscoms.com